Maoinithe

Maoinithe

Tá raon de chláir mhaoiniúcháin i bhfeidhm ag Cultúr Éireann chun tacú le healaíona na hÉireann a thaispeáint ar an stáitse idirnáisiúnta agus chun iad a chur chun cinn chomh maith.

I measc na dtionscnamh atá ann faoi láthair, tá an babhta deontais ráithiúil, an scéim See Here agus clár Showcase.

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur cheart úsáid a bhaint as Google Chrome agus gléas Windows nuair atá tú ag déanamh iarratas ar líne (lena chinntiú nach gcliseann d’iarratas).

Is féidir iarratas a dhéanamh ar dheontas i mBéarla nó i nGaeilge. Is féidir tuilleadh eolais maidir leis na tionscnaimh seo, lena n-áirítear foirmeacha iarratais a fháil i nGaeilge faoi Acmhainní.

 

Riachtanais agus Critéir Cháilithe an Iarratais

Cultúr Éireann : Próiseas chun Deontas Rialta a mheasúnú

Téarmaí agus Coinníollacha an Deontais

An deontas a tharraingt anuas

Foirm Tuairisce Babhta Deontais

Foirm Tuairisce Taispeántais

Féch Anseo Foirm Tuairisce

Sainordú Bainc