Over €1,105,340 in funding announced for Culture Ireland’s promotion of Irish arts globally

Over €1,105,340 in funding announced for Culture Ireland’s promotion of Irish arts globally

Over €1,105,340 in funding announced for Culture Ireland’s promotion of Irish arts globally

Minister Catherine Martin announces over €1.1m in funding for Culture Ireland’s promotion of Irish arts  / Fógraíonn an tAire Catherine Martin maoiniú níos mó ná €1.1m do Chultúr Éireann chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn go hidirnáisiúnta.

The Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin, today announced funding of over €1.1 million for the promotion of Irish arts globally through Culture Ireland’s Grants Programme.

This funding will benefit 156 projects spread across 33 countries covering circus, dance, film, literature, music, theatre, visual arts and multidisciplinary projects.

Announcing the awards, Minister Martin said:

“I am very heartened to see the strong demand for the work of Irish artists across the world as the sector continues to develop and renew following the global travel disruptions. These projects demonstrate the true diversity of contemporary Irish arts and the excellent reputation of Irish artists on an international stage.”

Projects include:

• Circus: following its showcase at FiraTàrrega in 2022, Hands Down Circus continues to tour internationally with upcoming dates in Andorra, Australia and Croatia.

• Dance: Tour dates for a range of projects including: Teaċ Daṁsa’s How To Be A Dancer In Seventy-Two Thousand Easy Lessons at Théatre de la Ville, Paris (December 2023); Fall and Float by Mónica Munoz on tour to Malta, Germany and Norway; Tempo Rubato by Alexandre Iseli in Tenerife (Spain).

• Film: Continuing support for the presentation of Irish film at key festivals including Newport Beach Film Festival, California, USA; Irish Film Festival Australia 2023; San Francisco Irish Film Festival.

• Literature: Irish writers appearing at various literary festivals including Cheltenham Literature Festival, GB; Lit Festival Harare, Zimbabwe; International Literature Festival, Berlin, Germany.

• Music: Support towards 44 international tours across the world covering a range of artists and genres including Yune Pinku (Australia), Joshua Burnside (Europe), modernlove (Britain/Europe/USA), Pillow Queens (Europe), New Pagans (Britain/Europe), Dervish (USA), Mick Flannery (USA/Canada), Somebody’s Child (Britain/USA), Sorcha Richardson (USA/Canada), Lankum (USA), Anna Mieke (USA/Canada), Karan Casey (USA), Ye Vagabonds (Britain), and Sprints (Britain/Iceland/USA).

• Theatre: International Tours by Fishamble: The New Play Company (KING); Brokentalkers and Adrienne Truscott (Masterclass), Kabosh (Green & Blue); Dan Colley/Riverbank (A Very Old Man with Enormous Wings).

• Visual Arts: International exhibitions by Irish artists including Aideen Barry (Hungary), Jesse Jones (GB), Orla Barry (Belgium), Rod Coyne & Anja Coyne (Germany) and towards Irish presence at international art fairs including The Armory Show (New York), and Frieze Art Fair (GB).

• Multidisciplinary: Continued support towards the programme of Irish arts and culture at key festivals and venues including the Irish Cultural Centre Hammersmith (GB), Irish Music and Dance London (GB) and Tyneside Irish Festival (GB).


Access a full listing of this grant round recipients here.

Photo by Cathal Fiona Morgan.


Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, maoiniú níos mó ná €1.1 milliún chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain trí Chlár Deontas Chultúr Éireann. 

Rachaidh an maoiniú chun tairbhe do 156 tionscadal in 33 tír, lena n-áirítear sorcas, damhsa, scannán, litríocht, ceol, drámaíocht, na hamharc-ealaíona agus tionscadail ildhisciplíneacha.

Ag fógairt na ngradam, dúirt an tAire Martin:

“Tá an-áthas orm an t-éileamh láidir ar shaothar ealaíontóirí Éireannacha ar fud an domhain a fheiceáil agus an earnáil ag leanúint ar aghaidh ag forbairt agus ag athnuachan. Léiríonn na tionscadail seo fíor-éagsúlacht ealaíona comhaimseartha na hÉireann agus cáil na n-ealaíontóirí Éireannacha ar stáitse idirnáisiúnta.”

I measc na dtionscadal tá:

• Sorcas: tar éis a thaispeántais ag FiraTàrrega in 2022, leanann Hands Down Circus ar camchuairt idirnáisiúnta agus dátaí acu in Andóra, san Astráil agus sa Chróit.

• Rince: Dátaí camchuairte do raon tionscadal lena n-áirítear: How To Be A Dancer in Seventy-Two Thousand Easy Lessons le Teach Damhsa in Théatre de la Ville, Páras (Nollaig 2023); Fall and Float le Mónica Munoz ar camchuairt go Málta, an Ghearmáin agus an Iorua; Tempo Rubato le Alexandre Iseli in Tenerife (An Spáinn).

• Scannáin: Tacaíocht leanúnach do léiriú scannáin Éireannacha ag príomhfhéilte lena n-áirítear Féile Scannán Newport Beach, California, SAM; Féile Scannáin Éireannacha san Astráil 2023; Féile Scannáin Éireannacha San Francisco.

• Litríocht: scríbhneoirí Éireannacha ag féilte liteartha éagsúla lena n-áirítear Féile Litríochta Cheltenham, GB; Lit Festival Harare, An tSiombáib; Féile Idirnáisiúnta Litríochta, Beirlín, an Ghearmáin.

• Ceol: Tacaíocht do 44 chamchuairt idirnáisiúnta ar fud an domhain a chlúdaíonn raon ealaíontóirí agus seánraí lena n-áirítear Yune Pinku (An Astráil), Joshua Burnside (An Eoraip), Modernlove (An Bhreatain/An Eoraip/SAM), Pillow Queens (An Eoraip), New Pagans (An Bhreatain/An Eoraip), Dervish (SAM), Mick Flannery (SAM/Ceanada), Somebody's Child (An Bhreatain/SAM), Sorcha Richardson (SAM/Ceanada), Lankum (SAM), Anna Mieke (SAM/Ceanada), Karan Casey (SAM), Ye Vagabonds (An Bhreatain), agus Sprints (An Bhreatain/An Íoslainn/SAM).

• Amharclannaíocht: Camchuairteanna idirnáisiúnta le Fishamble: The New Play Company (KING); Brokentalkers and Adrienne Truscott (Masterclass), Kabosh (Green & Blue); Dan Colley/Riverbank (A Very Old Man with Enormous Wings).

• Amharc-ealaíona: Taispeántais idirnáisiúnta le healaíontóirí Éireannacha lena n-áirítear Aideen Barry (An Ungáir), Jesse Jones (BM), Orla Barry (An Bheilg), Rod Coyne & Anja Coyne (An Ghearmáin) agus i dtreo láithreacht na hÉireann ag aontaí ealaíne idirnáisiúnta lena n-áirítear The Armory Show (Nua-Eabhrac), agus Aonach Ealaíne Frieze (BM)

• Ildhisciplíneach: Tacaíocht leanúnach do chlár ealaíon agus cultúir na hÉireann ag príomhfhéilte agus ionaid lena n-áirítear Ionad Cultúrtha na hÉireann Hammersmith (BM), Ceol agus Rince Éireann Londain (BM) agus Féile Éireann Tyneside (BM).

Tá liosta iomlán d’fhaighteoirí an bhabhta deontais seo anseo.

Grianghraif le Fiona Morgan.

Posted: 09.08.23