New Cultural Officer in Paris / Oifigeach Nua Cultúrtha i bPáras

New Cultural Officer in Paris / Oifigeach Nua Cultúrtha i bPáras

New Cultural Officer in Paris / Oifigeach Nua Cultúrtha i bPáras

Hugh Farrell has been appointed to the position of Cultural Officer in France, based in the Embassy of Ireland, Paris. This new role is jointly funded by Culture Ireland and the Department of Foreign Affairs with the primary purpose of creating further opportunities for Irish artists in France and nurturing Franco-Irish cultural partnerships and collaborations.

Hugh Farrell is an Irish artist and producer with interests across theatre, opera, film, music and the digital and visual arts. He has an MFA in Dramaturgy from the Yale School of Drama and a professional diploma in User Experience Design from the UX Design Institute.

He has produced work for some of Ireland’s leading companies and artists including Landmark Productions, Gare St. Lazare Ireland, Unreal Cities, Brokentalkers, BrokenCrow, OneTwoOneTwo, Sun Collective and Conor McNally.

He was awarded the Next Generation Artist Bursary by the Arts Council of Ireland in 2020.

This new position has been created in line with the aims of the Government’s Global Ireland 2025 strategy and with the aim of increasing Ireland’s global cultural presence. 

Hugh was selected following an open recruitment process advertised nationally and internationally.

Photographer Credit: Rosie Barrett

 


Oifigeach Nua Cultúrtha i bPáras

Ceapadh Hugh Farrell ina Oifigeach Cultúrtha sa Fhrainc, lonnnaithe in Ambasáid na hÉireann, Páras. Cómhaoiníonn Cultúr Éireann agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha an ról seo agus tá sé mar phríomhaidhm aige tuilleadh deiseanna a chruthú d’ealaíontóirí Éireannacha sa Fhrainc agus comhpháirtíochtaí agus comhoibrithe cultúrtha Francacha-Éireannacha a chothú.

Ealaíontóir agus léiritheoir Éireannach é Hugh Farrell a bhfuil spéis aige san amharclannaíocht, ceoldrámaíocht, scannán, ceol agus na hamharc-ealaíona. Tá MFA sa Drámaíocht aige ó Scoil Drámaíochta Yale agus dioplóma gairmiúil i nDearadh Eispéireas Úsáideora ó Institiúid Deartha UX.

Léirigh sé saothar do chuid de na cuideachtaí agus ealaíontóirí is mó le rá in Éirinn lena n-áirítear Landmark Productions, Gare St. Lazare Ireland, Unreal Cities, Brokentalkers, BrokenCrow, OneTwoOneTwo, Sun Collective agus Conor McNally.

Bhronn Comhairle Ealaíon na hÉireann Sparántacht Ealaíontóir an Chéad Ghlúin Eile air in 2020.

Cruthaíodh an post nua seo de réir aidhmeanna straitéis Éire Dhomhanda 2025, agus é mar aidhm aige láithreacht chultúir dhomhanda na hÉireann mhéadú. 

Roghnaíodh Hugh ar bhonn próiseas earcaíochta oscailte a fógraíodh go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Ainm an ghrianghrafadóra: Rosie Barrett

Posted: 16.08.23