INVITATION TO TENDER TO REPRESENT IRELAND AT VENICE 2025

INVITATION TO TENDER TO REPRESENT IRELAND AT VENICE 2025

INVITATION TO TENDER TO REPRESENT IRELAND AT VENICE 2025

Culture Ireland and the Arts Council are inviting expressions of interest to curate Ireland’s representation at the 19th International Architecture Exhibition at Venice, La Biennale di Venezia in 2025.

La Biennale di Venezia serves as a global platform for Irish architecture and is a unique opportunity to connect with international architects, curators and collaborators.

Culture Ireland in partnership with the Arts Council is committed to supporting Ireland's representation at La Biennale di Venezia building on Ireland’s growing reputation in previous years. Through Ireland’s participation we aim to raise the profile of Irish architecture and create opportunities for Irish architects internationally.

Proposals are sought from Irish architects, architecture practices, curators or teams with expertise in architecture by the deadline of Friday 6 October 2023.


See the full call here: cultureireland.ie/downloads-public/Venice Biennale 2025 open call

 

 


 

CUIREADH CHUN TAIRISCINT A DHÉANAMH IONADAÍOCHT A DHÉANAMH AR ÉIRINN SA VEINÉIS 2025

Cuireann Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh léirithe spéise ionadaíocht na hÉireann a choimeád ag an 19ú Taispeántas Ailtireachta Idirnáisiúnta sa Veinéis, La Biennale di Venezia in 2025.

Feidhmíonn La Biennale di Venezia mar ardán domhanda d’ailtireacht na hÉireann agus is deis uathúil é chun nascadh le hailtirí, coimeádaithe agus comhoibritheoirí idirnáisiúnta.

Tá Cultúr Éireann, i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Ealaíon, tiomanta do thacaíocht a thabhairt d’ionadaíocht na hÉireann ag La Biennale di Venezia, ag tógáil ar an gcáil ar Éirinn sna blianta roimhe seo atá ag fás. Trí rannpháirtíocht na hÉireann tá sé d’aidhm againn próifíl ailtireacht na hÉireann a ardú agus deiseanna a chruthú d’ailtirí Éireannacha go hidirnáisiúnta.

Tá moltaí á lorg ó ailtirí Éireannacha, ó chleachtais ailtireachta, ó choimeádaithe nó ó fhoirne a bhfuil saineolas acu san ailtireacht faoin spriocdháta, Dé hAoine, an 6 Deireadh Fómhair 2023.

Féach ar an ngairm iomlán anseo: cultureireland.ie/downloads-public/Venice Biennale 2025 Gairm Oscailte

Posted: 17.08.23