Culture Ireland Showcase at TradFest 2024

Culture Ireland Showcase at TradFest 2024

Culture Ireland Showcase at TradFest 2024

Culture Ireland and TradFest are offering a Showcase opportunity for emerging Irish music artists as part of the annual Festival in Dublin (24 – 28 January 2024).

 

This Showcase is aimed at giving emerging artists a key platform to perform in front of an invited audience of international delegates, industry professionals, agents, and festival and venue programmers with a view to achieving international touring offers. 


In addition, in a new initiative for the 2024 edition, selected applicants will be programmed in a public performance at TradFest across the weekend. Artists will receive a fee for this performance.
Culture Ireland now invites applications from artists at the early stages of their careers who wish to participate in this Showcase performance to take place in person at a Dublin venue on Friday 26 January 2024. 
Culture Ireland and TradFest welcomes submissions from individual artists or groups from across all trad/folk/world music genres.

Artists who have been already contracted to appear at the 2024 Festival are not eligible to apply.


Applications will be assessed on the basis of the following criteria:
• The artist must be able to demonstrate a national profile
• The artist should not already have any significant international touring record
• The artist(s) must have audio and promotional materials and management or agency support
• the artist(s) must demonstrate that they are in a position to capitalise on this showcase including availability and willingness to tour in 2024/2025
• evidence of positive independent critical recognition of significance would strengthen the submission


Applicants should make their submission online – you can start your application by clicking here


Applicants must include:
• High quality video performance footage
• MP3s of at least three audio tracks


NOTE: Culture Ireland will prepare a shortlist of artists and the final selection will be made by the TradFest team.
Culture Ireland and TradFest are committed to a policy of equity, diversity, and inclusivity.
Culture Ireland will pay a stipend to all those selected and a contribution towards travel for those resident outside Dublin.

The closing date for applications is Monday 28th August 2023.


Access
If you require additional support in completing this application, please contact info@cultureireland.gov.ie.


Seóthaispeántas Chultúr Éireann ag TradFest 2024

Tá Cultúr Éireann agus Tradfest ag cur deis Seóthaispeántais ar fáil d’ealaíontóirí ceoil Éireannacha atá ag teacht chun cinn, mar pháirt den Fhéile bhliantúil i mBaile Átha Cliath (24 – 28 Eanáir 2024). Díritear an Seóthaispeántas seo ar ardán tábhachtach a thabhairt d’ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn chun léiriúchán a dhéanamh os comhair lucht féachana a tugadh cuireadh dóibh, atá comhdhéanta de thoscairí idirnáisiúnta, gairmithe tionscail, gníomhairí, agus cláraitheoirí féile agus ionad, le tairiscintí camchuartaíochta idirnáisiúnta a fháil. 


Chomh maith, le tionscnamh nua don eagrán 2024, cuirfear iarrthóirí roghnaithe ar chlár chun léiriúchán poiblí a dhéanamh ag TradFest i rith na deireadh seachtaine. Tabharfar táille d’ealaíontóirí don léiriúchán seo.

Tá Cultúr Éireann ag tabhairt cuireadh d’iarratais ó ealaíontóirí atá fós ag tús a ngairmeacha atá ag iarraidh páirt a ghlacadh sa léiriúchán Seóthaispeántais seo a tharlóidh in ionad ar leith i mBaile Átha Cliath ar Dé hAoine 26 Eanáir 2024. 

Cuireann Cultúr Éireann agus TradFest fáilte roimh iarratais ó ealaíontóirí aonair nó grúpaí ó gach seánra ceoil traidisiúnta/tíre/dhomhanda.


Ní féidir le healaíontóirí atá conradh acu le bheith i láthair ag an Fhéile 2024 iarratas a chur isteach.
Déanfar measúnú ar na hiarratais ar bhonn na gcritéar seo a leanas:
• Caithfidh an t-ealaíontóir a bheith ábalta próifíl náisiúnta a léiriú
• Níor cheart do thaithí shuntasach chamchuartaíochta idirnáisiúnta a bheith ag an ealaíontóir
• Caithfidh ábhair fuaime agus ábhair chur chun cinn a bheith ag an ealaíontóir/na healaíontóirí, chomh maith le tacaíocht bainistíochta/gníomhaireachta
• Caithfidh an t-ealaíontóir léiriú go bhfuil siad ábalta tairbhe iomlán a bhaint as an seóthaispeántas seo, cosúil lena bheith ar fáil do agus ag iarraidh camchuairt a dhéanamh in 2024/2025.
• Dhéanfaí neartú ar an iarratas le fianaise ar aitheantas criticiúil dearfach neamhspléach suntasach.


Ba cheart d’iarrthóirí a n-iarratas a dhéanamh ar líne – is féidir tús a chur le d’iarratas tríd an nasc seo.

 
Caithfidh iad seo a leanas a bheith san iarratas:
• Scannánaíocht d’ardchaighdeán ar léiriúchá(i)n
• MP3anna de trí threaic fuaime ar a laghad


TABHAIR FAOI DEARA: Ullmhóidh Cultúr Éireann gearrliosta ealaíontóirí agus déanfaidh an fhoireann TradFest an rogha deireanach.


Tá Cultúr Éireann agus Tradfest tiomanta do pholasaí comhionannais, éagsúlachta agus uileghabhálachta.
Íocfaidh Cultúr Éireann stipinn do chách a roghnaítear agus cuirfidh siad síntiús ar fáil le haghaidh taistil dóibh siúd atá cónaí orthu taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath.


Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas ná Dé Lúain 28ú Lúnasa 2023.


Rochtain
Má tá tacaíocht sa bhreis de dhíth ort agus tú ag comhlíonadh an iarratais seo, déan teagmháil le info@cultureireland.gov.ie.

Posted: 08.08.23