Culture Ireland is delighted to announce €540,000 for the promotion of Irish arts worldwide

Culture Ireland is delighted to announce €540,000 for the promotion of Irish arts worldwide

Culture Ireland is delighted to announce €540,000 for the promotion of Irish arts worldwide

The Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin TD, today announced funding of over €540,000 by Culture Ireland for the promotion of Irish arts globally in 2022. Through Culture Ireland’s grant programme, 85 projects will be supported involving Irish circus, film, literature, music, theatre and the visual arts to be presented in venues worldwide.

The Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin TD, today announced funding of over €540,000 by Culture Ireland for the promotion of Irish arts globally in 2022. Through Culture Ireland’s grant programme, 85 projects will be supported involving Irish circus, film, literature, music, theatre and the visual arts to be presented in venues worldwide.

Announcing the awards, Minister Martin said:

“It is great that Irish arts can again be enjoyed on world stages and that international programmers have such an appetite for presenting Irish artists to their local audiences, especially after challenges with the pandemic. I am pleased to be able to support our artists to gain the international attention they deserve.”

The range of music genres being supported reflects the diversity and strength of Ireland’s music sector with tours by Camerata Ireland, Fidelio Trio, Pillow Queens, Tolu Makay and recent Music Moves Europe award winning artist Denise Chaila.  A strong line up of traditional Irish musicians include Kila, Socks in the Frying Pan, Sharon Shannon and JigJam who will tour in the US and Europe. The Irish Baroque Orchestra and the Irish Baroque Youth Orchestra will perform in Croatia in September as part of an Irish focus at Varazdin Baroque Evenings, marking the first time that Ireland has been the spotlight country at this prestigious festival which gains much media coverage in Europe.

Irish writers are being supported to take part in festivals in Europe, New Zealand and Canada.  In May, Stephen James Smith will undertake a spoken word tour in Britain and the Hay Festival in Wales will celebrate the centenary of the publication of Ulysses with contemporary Irish writers this summer. Reflecting Culture Ireland’s new strategy to support online presentations, the Auckland Writers Festival will present Irish writers virtually to a wide audience and Once Off Productions will present 'Looking for América' by Janet Moran and Federico Julián González online with Teatrix MX, Mexico

Irish theatre will also again take to international stages with the Abbey Theatre at the Kiln Theatre London, and Brokentalkers’ productions being presented in Paris and Harstad, Norway, while PanPan will present Beckett at in New York in June. A highlight of the visual arts support is the selection of Ailbhe Ní Bhriain to exhibit at the prestigious Lyon Biennale running from September to December 2022.

Please see HERE for the full list of February 2022 grant round recipients.

*********************************************************************************

Tá sé fógartha ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, inniu go bhfuil breis is €540,000 i maoiniú á chur ar fáil ag Fáilte Éireann chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain sa bhliain 2022. Tacófar le 85 tionscadal trí Chlár Deontais Chultúr Éireann, tionscadail a bhaineann le sorcas, scannánaíocht, litríocht, ceol agus fís-ealaín na hÉireann agus a chuirfear i láthair in ionaid ar fud na cruinne.

Is éard a dúirt an tAire Martin agus na bronntaí á bhfógairt aici:

“Tá sé iontach gur féidir sult a bhaint as ealaíona na hÉireann ar fud an domhain arís agus go bhfuil an oiread sin fonn ar ríomhchláraitheoirí idirnáisiúnta aos dána na hÉireann a chur i láthair a lucht féachana agus éisteachta áitiúil i ndiaidh na paindéime. Táim sásta a bheith ábalta tacú lenár n-ealaíontóirí an aird idirnáisiúnta atá tuilte acu a fháil.”

Is léargas é an réimse seánraí ceoil a mbeifear ag tacú leo ar iléagsúlacht agus neart earnáil cheoil na hÉireann agus Camerata Ireland, Fidelio Trio, Pillow Queens, Tolu Makay agus Denise Chaila, a thug léi gradam Music Moves Europe le déanaí, ar camchuairteanna.  Beidh mórcheoltóirí traidisiúnta na hÉireann ar camchuairt sna Stáit Aontaithe agus san Eoraip, Kíla, Socks in the Frying Pan, Sharon Shannon agus JigJam ina measc. Beidh Ceolfhoireann Bharócach na hÉireann agus Féile Bharócach na nÓg i mbun taibhithe sa Chróit i Meán Fómhair mar chuid den bhéim a bheifear ag leagan ar Éirinn ag Féile Thráthnóna Bharócach Varaždin, an chéad uair riamh arb í Éire an tír a bheidh i lár an aonaigh ag an bhféile mór le rá seo a tharraingíonn go leor aird sna meáin san Eoraip.

Táthar ag tacú le scríbhneoirí na hÉireann páirt a ghlacadh i bhféilte san Eoraip, sa Nua-Shéalainn agus i gCeanada.  I mBealtaine, tabharfaidh Stephen James Smith faoi chamchuairt ar an mBreatain agus déanfar cothrom céad bliain ó foilsíodh Ulysses a cheiliúradh ag an Hay Festival sa Bhreatain Bheag an samhradh seo a mbeidh scríbhneoirí na linne seo as Éirinn i láthair. Ag machnamh ar straitéis nua Chultúr Éireann tacú le cuir i láthair ar líne, cuirfidh Féile Scríbhneoirí Auckland scríbhneoirí na hÉireann i láthair lucht spéise leathan go fíorúil agus cuirfidh Once Off Productions 'Looking for América’ le Janet Moran agus Federico Julián González i láthair ar líne le Teatrix MX, Meicsiceo.

Beidh amharclannaíocht na hÉireann ag tabhairt faoin stáitse idirnáisiúnta arís agus Amharclann na Mainistreach ar stáitse ag an Kiln Theatre i Londain, agus léirithe de chuid Brokentalkers á gcur i láthair i bPáras agus in Harstad, an Iorua, fad a bheidh PanPan ag cur Beckett i láthair i Nua-Eabhrac i Meitheamh. Is ionann buaicphointe na tacaíochta seo don fhís-ealaín agus gur roghnaíodh Ailbhe Ní Bhriain chun a cuid saothar a thaispeáint in Lyon Biennale mór le rá, taispeántas a bheidh ar siúl ó Mheán Fómhair go dtí Nollaig 2022.

Féach www.cultureireland.ie chun an liosta iomlán de bhabhta deontais mhí Feabhra 2022 a fheiceáil.

Posted: 01.04.22