€885,000 in funding announced for Culture Ireland’s promotion of Irish arts globally

€885,000 in funding announced for Culture Ireland’s promotion of Irish arts globally

€885,000 in funding announced for Culture Ireland’s promotion of Irish arts globally

Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin, today announced funding of over €885,000 for the promotion of Irish arts globally through Culture Ireland’s Grants Programme.

The funding will benefit 105 projects spread across 32 countries, covering circus, dance, film, literature, music, theatre and the visual arts.

Announcing the awards, Minister Martin said:
It gives me great pleasure to announce this round of Culture Ireland funding which will support Irish artists as they continue to build audiences internationally. These projects will showcase the unique, rich and diverse creativity of Irish arts globally while making valuable cultural connections.”

Projects include:

• Touring supports for artists such as Clare Sands, Susan O’Neill, The Jeremiahs, JigJam, Lore, Screaming Orphans and Boxing Banjo across the USA and Canada (June - September 2023)

• European tour supports for Irish music artists including The Rapparees, Just Mustard, Gráinne Hunt and Hilary Woods (July 2023)

• Hands Down Circus performing Tape That at festivals in Spain and Britain (July-August 2023)

• Presentation of MÁM by Teaċ Daṁsa in London, Great Britain and Connecticut, USA (Autumn 2023)

• Touring support for performances of Navy Blue by Oona Doherty in the USA; Sweden; Norway; Czechia, and Italy (June - October 2023)

• West Coast North American tour of Arán agus Im created and performed by Manchán Magan (Sept - Oct 2023)

• Irish Artists participating in the 2023 edition of Intercity Festival in Florence, Italy (September - October 2023)

• Presentation of Masterclass by Brokentalkers and Adrienne Truscott at the Istanbul Theatre Festival, Turkey (November 2023)

• Support towards an Ireland focus featuring a wide programme of Irish arts at the Lorient Interceltic Festival for the Year of Ireland, Lorient, France (August 2023)

• Chamber Choir Ireland on tour in Spain (December 2023)

• Irish writers at the Edinburgh International Book Festival, Edinburgh, Scotland (August 2023)

• Screening of Irish films at the British & Irish Film Festival Luxembourg 2023 (September 2023)

• Support for galleries and artists to participate in Volta Art Fair, Basel, Switzerland, Helsinki Biennale, Finland, (June 2023), Juxtapose Artfair Aarhus, Denmark (Aug – September 2023)

• Exhibition by Aideen Barry at the Salzburger Kunstverein, Salzburg, Austria (July -  September 2023)

• Presentation of Unsettling Stone by Gráinne O´Carroll at Verteilungsstelle Kunst, Wuppertal, and the Machbarschaft Petershof Summer Festival, Cologne, Germany (June 2023)

Access a full listing of this grant round recipients here.

Photo by Cathal Mac an Bheatha.


 

€885,000 i maoiniú fógartha chun go gcuirfidh Cultúr Éireann ealaíona na hÉireann chun cinn ar fud an domhain

Tá sé fógartha ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, inniu go mbeidh níos mó ná €885,000 i maoiniú á chur ar fáil chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain trí Chlár Deontas Chultúr Éireann.

Rachaidh an maoiniú chun tairbhe 105 tionscadal ar fud 32 contae lena gclúdaítear sorcas, damhsa, scannáin, litríocht, ceol, amharclannaíocht agus na hamharc-ealaíona.

Is éard a dúirt an tAire Martin agus na deontais á bhfógairt aici:
Is mór an pléisiúr dom an babhta seo de mhaoiniú Chultúr Éireann a fhógairt a thacóidh le healaíontóirí as Éirinn de réir mar a leanann siad orthu ag cruthú lucht spéise ar fud an domhain. Leis na tionscadail seo cuirfear an chruthaitheacht éagsúil shaibhir ar leith a bhaineann le healaíona na hÉireann i láthair ar fud an domhain agus déanfar caidreamh cultúir luachmhar ag an am céanna.”

Ar na tionscadail a bheidh ann, tá

• Tacaíochtaí camchuairte d’ealaíontóirí ar nós Clare Sands, Susan O’Neill, The Jeremiahs, JigJam, Lore, Screaming Orphans agus Boxing Banjo a bheidh ar camchuairt ar fud Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Cheanada (Mí an Mheithimh - Mí Mheán Fómhair 2023)

• Tacaíochtaí do chamchuairteanna san Eoraip d’ealaíontóirí ceoil as Éirinn lena n-áirítear The Rapparees, Just Mustard, Gráinne Hunt agus Hilary Woods (Mí Iúil 2023)

• Hands Down Circus ag cur Tape That ar stáitse ag féilte sa Spáinn agus sa Bhreatain (Mí Iúil-Mí Lúnasa 2023)

• Léiriú ar MÁM ag Teaċ Daṁsa i Londain, sa Bhreatain Mhór agus in Connecticut, Stáit Aontaithe Mheiriceá (Fómhar 2023)

• Tacaíocht chamchuairte do thaispeántais Navy Blue le Oona Doherty i Stáit Aontaithe Mheiriceá; an tSualainn; an Iorua; an tSeicia agus an Iodáil (Mí an Mheithimh - Mí Dheireadh Fómhair 2023)

• Camchuairt Arán agus Im ar Chósta Thiar Thuaisceart Mheiriceá cruthaithe agus curtha ar an stáite ag Manchán Magan (Mí Mheán Fómhair - Mí Dheireadh Fómhair 2023)

• Ealaíontóirí as Éirinn ag glacadh páirt i leagan 2023 de Intercity Festival i bhFlórans san Iodáil (Mí Mheán Fómhair - Mí Dheireadh Fómhair 2023)

• Léiriú ar Masterclass ag Brokentalkers and Adrienne Truscott ag Féile Amharclannaíochta Iostanbúl sa Tuirc (Mí na Samhna 2023)

• Tacaíocht i dtreo béim ar Éirinn ina mbeidh clár leathan d’ealaíona na hÉireann ag Féile Idir-Cheilteach Lorient do Bhliain na hÉireann in Lorient sa Fhrainc (Mí Lúnasa 2023)

• Cór Aireagail na Éireann ar camchuairt sa Spáinn (Mí na Nollaig 2023)

• Scríbhneoirí as Éirinn ag Féile Idirnáisiúnta Leabhar Dhún Éideann i nDún Éireann in Albain (Mí Lúnasa 2023)

• Scannáin as Éirinn ar taispeáint ag Féile Scannán na hÉireann & na Breataine i Lucsamburg 2023 (Mí Mheán Fómhair 2023)

• Tacaíocht do ghailearaithe agus d’ealaíontóirí páirt a ghlacadh in Aonach Ealaíon Volta, in Basel san Eilvéis, in Helsinki Biennale san Fhionlainn (Mí an Mheithimh 2023), agus in Juxtapose Artfair Aarhus sa Danmhairg (Mí Lúnasa – Mí Mheán Fómhair 2023)

• Taispeántas ó Aideen Barry ag Salzburger Kunstverein, in Salzburg san Ostair (Mí Iúil - Mí Mheán Fómhair 2023)

• Léiriú ar Unsettling Stone le Gráinne O’ Carroll ag Verteilungsstelle Kunst, Wuppertal agus ag Féile Shamhraidh Machbarschaft Petershof in Cologne sa Ghearmáin (Mí an Mheithimh 2023)

Is féidir teacht ar liosta iomlán na ndaoine a bheidh ag fáil deontais an babhta seo anseo.

Grianghraif le Cathal Mac an Bheatha.

Posted: 15.05.23