€380,000 in funding announced for Culture Ireland’s promotion of Irish arts globally

€380,000 in funding announced for Culture Ireland’s promotion of Irish arts globally

€380,000 in funding announced for Culture Ireland’s promotion of Irish arts globally

Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin TD, today announced funding of just under €380,000 for the promotion of Irish arts globally through Culture Ireland’s Grant Programme.

Seventy projects covering architecture, circus, film, music, theatre and visual arts will benefit from this funding.

In total, 29 projects are in the music sector, enabling Irish artists to perform at important festivals across Europe, Britain, as well as the Irish festival circuit in the US throughout the summer.

Announcing the awards, Minister Martin said:

“Ireland is known worldwide for our artists and it is so heartening to see them return to reach international audiences in person strengthening cultural connections around the globe. I am delighted that the Culture Ireland funding announced today will assist Irish arts to be enjoyed on world stages at an unprecedented level since the pandemic.”

Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin TD, today announced funding of just under €380,000 for the promotion of Irish arts globally through Culture Ireland’s Grant Programme.

Seventy projects covering architecture, circus, film, music, theatre and visual arts will benefit from this funding.

In total, 29 projects are in the music sector, enabling Irish artists to perform at important festivals across Europe, Britain, as well as the Irish festival circuit in the US throughout the summer.

Announcing the awards, Minister Martin said:

“Ireland is known worldwide for our artists and it is so heartening to see them return to reach international audiences in person strengthening cultural connections around the globe. I am delighted that the Culture Ireland funding announced today will assist Irish arts to be enjoyed on world stages at an unprecedented level since the pandemic.”

Irish musicians will take to the international stage with artists such as We Banjo 3, Screaming Orphans, JigJam, Dervish and Aoife Scott touring North America, performing at key Irish festivals in Milwaukee, Ohio, Dayton and Iowa.

There will also be strong Irish music engagement in Europe over the summer months, with Just Mustard and Los Paddys touring Germany, Ye Vagabonds performing in Czech Republic and Connla in Italy and Austria. Robocobra Quartet and Dea Matrona will perform at Glastonbury Festival in June.

Later in the year, Sir John Soane's Museum in London will present an exhibition by Grafton Architects, entitled 'Grafton: Neighbours in Space and Time'.

In July, Irish architects Eibhlin Ni Chathasaigh and James Martin will present a collaborative work, ‘The Anchoring Project’, at Chicago Architecture Bienniale.

The current wealth of Irish writing is reflected in support for a number of Irish authors including Colm Tóibín, Sinéad Gleeson and Louise Kennedy, who will participate in the Edinburgh International Book Festival. Irish authors will also be presented at the British Library in London during the ‘Irish Writer Weekend’ in September and at the Cheltenham Literature Festival in October.

Please see HERE for the full list of February 2022 grant round recipients.

*********************************************************************************

Fógraítear maoiniú €380,000 do Chultúr Éireann chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn go hidirnáisiúnta 

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, maoiniu níos mo ná €380,000 do Chultúr Éireann chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn timpeall an domhain trí Chlár Deontais Chultúr Éireann.
Bainfear úsáid as an maoiniú seo i seachtó tionscadal a bhaineann le sorcas, scannán, ceol, amharclannaíocht agus na hamharc-ealaíona.

Is in earnáil an cheoil atá 29 de na tionscadail seo, rud a chuireann ar chumas ceoltóirí Éireannacha ceol a sheinm ag féilte tábhachtacha ar fud na hEorpa agus na Breataine, chomh maith leis na féilte Éireannacha sna SA i rith an tsamhraidh.
Agus na dámhachtainí á bhfogairt aici, dúirt an tAire Martin: “Tá aithne ar fud an domhain ar Éirinn mar gheall ar ár n-ealaíontóirí agus is mór an t-údar misnigh iad a fheiceáil ag filleadh ar lucht éisteachta idirnáisiúnta chun naisc chultúrtha ar fud an domhain a neartú. Tá lúcháir orm go gcabhróidh an maoiniú ó Chultúr Éireann a fógraíodh inniu le sult a bhaint as ealaíona na hÉireann ar stáitse an domhain ag leibhéal nach bhfacthas ó tharla an phaindéim.”

Rachaidh ceoltóirí Éireannacha ar an stáitse idirnáisiúnta le healaíontóirí ar nós We Banjo 3, Screaming Orphans, JigJam, Dervish agus Aoife Scott ar camchuairt Meiriceá Thuaidh, ag seinm ag féilte tábhachtacha na hÉireann in Milwaukee, Ohio, Dayton agus Iowa.

Beidh rannpháirtíocht láidir ceoil Éireannaigh san Eoraip freisin i rith míonna an tsamhraidh, le Just Mustard agus Los Paddys ar camchuairt sa Ghearmáin, Ye Vagabonds ag seinm i bPoblacht na Seice agus Connla san Iodáil agus san Ostair. Seinnfidh Robocobra Quartet agus Dea Matrona ag Féile Glastonbury i mí an Mheithimh.

Níos déanaí sa bhliain, cuirfidh Músaem Sir John Soane i Londain taispeántas le Grafton Architects i láthair, dar teideal ‘Grafton: Neighbours in Space and Time'.

I mí Iúil, cuirfidh na hailtirí Éireannacha Eibhlin Ní Chathasaigh agus James Martin saothar comhoibríoch, ‘The Anchoring Project’ i láthair ag Chicago Architecture Bienniale.

Léirítear saibhreas na scríbhneoireachta in Éirinn faoi láthair sa tacaíocht do roinnt údair Éireannacha, ina measc Colm Tóibín, Sinéad Gleeson agus Louise Kennedy, a ghlacfaidh páirt i bhFéile Idirnáisiúnta Leabhar Dhún Éideann. Beidh údair Éireannacha i láthair freisin ag Leabharlann na Breataine i Londain le linn ‘Deireadh Seachtaine na Scríbhneoirí Éireannacha’ i mí Mheán Fómhair agus ag Féile Litríochta Cheltenham i mí Dheireadh Fómhair.

Tá liosta iomlán na bhfaighteoirí deontais ar fáil https://applications.cultureireland.ie/index.php?r=reports/outcomeGrant&year=2022&program_id=17

Posted: 09.06.22