Showcases / Seóthais-peántais

Including the Culture Ireland annual showcase at the Edinburgh Festivals, presenting a biennial showcase of contemporary Irish choreography at Tanzmesse contemporary dance showcase [Dusseldorf], and leading the Irish delegation to the annual WOMEX World Music Expo.

 

With regard to showcasing work at key industry arts markets or trade fairs, where Culture Ireland is curating an event, applications are invited as appropriate, and specific to each showcase, and selection is made taking into account the requirements and context of each event.

 

Applications to form part of the Culture Ireland delegations are made by open call and applications must be submitted online through the Culture Ireland website.

 

The following material must accompany the completed application form
1. Detailed biography of the band or artist/company history
2. A headshot [jpeg is preferable] of the delegate applying
3. Evidence of critical acclaim in relation to the work on offer (e.g. reviews, media coverage)
4. Copies of promotional material (brochures, fliers)
5. Audio, visual or other support material relevant to recent work (CDs, DVDs etc.)

 

PLEASE NOTE YOU SHOULD USE GOOGLE CHROME AND WINDOWS BASED APPLICATIONS WHEN APPLYING ONLINE. YOU MAY USE ENGLISH OR IRISH WHEN FILLING IN THE APPLICATION FORM

Apply Online Here

 

Seóthaispeántais

 

Samplaí: seóthaispeántas bliantúil Chultúr Éireann i bhFéilte Dhún Éideann, seóthaispeántas gach dara bliain de chóragrafaíocht chomhaimseartha na hÉireann mar chuid de sheóthaispeántas Tanzmesse an damhsa chomhaimseartha [Dusseldorf], agus toscaireacht na hÉireann a thabhairt chuig Móraonach Ceoil Dhomhanda WOMEX.

Ó thaobh obair ealaíontóirí a chur i láthair sna margaí ealaíon nó aontaí trádála is tábhachtaí sa tionscal, agus imeacht á eagrú ag Cultúr Éireann, cuirtear fáilte roimh iarratais de réir mar is cuí, agus a bhaineann le gach seóthaispeántas, agus cuirtear riachtanais agus comhthéacs gach imeachta san áireamh agus roghanna á ndéanamh.

Bíonn gairm oscailte ann i gcás iarratais le bheith mar chuid de thoscaireachtaí Chultúr Éireann agus caithfear iarratais i nGaeilge a sheoladh chuig info@cultureireland.gov.ie.

Is gá an t-ábhar seo a leanas a chur isteach leis an bhfoirm iarratais chomhlánaithe
1. Beathaisnéis mhionsonraithe an bhanna nó an ealaíontóra/stair an chompántais
2. Seat cinn [jpeg is fearr] den toscaire atá ag déanamh iarratais
3. Fianaise ar ardmholadh ó léirmheastóirí i dtaca leis an obair atá ar fáil (mar shampla, léirmheasanna, clúdach sna meáin)
4. Cóipeanna d’ábhar poiblíochta (bróisiúir, bileoga)
5. Ábhar fuaime, ábhar físe nó aon ábhar tacaíochta eile a bhaineann le hobair le gairid (dlúthdhioscaí, físdioscaí digiteacha, etc.)

Déan cinnte go ndéanfar gach réimse a bhfuil réiltín * leis a chomhlánú.

Más mian leat teacht ar fhoirm iarratais ar mhaoiniú Taispeántais i nGaeilge, cliceáil anseo le do thoil