Regular / Bhabhta Rialta

Deadline Timing of project Decision issued
1st July 2023 15th September 2023 onwards End of August
1st September 2023 15th November 2023 onwards End of October
1st December 2023 15th February 2024 onwards End of January

The next deadline for receipt of grant applications is midnight, 1st July 2023. Applications for funding to present work internationally from 15th September 2023 onwards must be submitted by this date.

Please note that travel insurance should be in place to cover alterations to or cancellation of travel arrangements.

Freight insurance should also be in place where appropriate. Culture Ireland will not reimburse costs in cases where the event does not take place or travel is not undertaken

 

For artists and organisations making submissions for the Ireland in Germany 2024 season, the deadline is Monday 19th June at 6pm (CET) - please click on the link below to start your application.

 

PLEASE NOTE YOU SHOULD USE GOOGLE CHROME AND WINDOWS BASED APPLICATIONS WHEN APPLYING ONLINE. YOU MAY USE ENGLISH OR IRISH WHEN FILLING IN THE APPLICATION FORM

 

Apply Online Here

 

 

MAOINIÚ Ó BHABHTA RIALTA

 

Is é an chéad spriocdháta eile chun iarratais ar dheontais a fháil ná meán oíche ar an 1 Iúil 2023. Má bhítear ag iarraidh saothar a chur i láthair go hidirnáisiúnta ón 15 Meán Fómhair 2023 ar aghaidh, caithfear iarratais ar mhaoiniú a chur isteach faoin dáta sin.

Ba chóir árachas taistil a bheith socraithe chun clúdach a thabhairt i gcás leasuithe ar shocruithe taistil nó má chuirtear socrú ar ceal.

Ba chóir árachas lastais a bheith faighte más cuí. Ní dhéanfaidh Cultúr Éireann costais a aisíoc i gcásanna nach mbeidh an t-imeacht ar siúl nó mura mbíonn taisteal ann.

 

Is é Dé Luain, an 19 Meitheamh ar 6 i.n. (ALE) an spriocdháta d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí a bhfuil sé ar intinn acu aighneachtaí a dhéanamh do shéasúr 2024 Éire sa Ghearmáin – cliceáil ar an nasc thíos, le do thoil, chun tús a chur le d’iarratas.”

 

Más mian leat teacht ar fhoirm iarratais ar ghnáthmhaoiniú i nGaeilge, cliceáil anseo le do thoil

 

Spriocdháta Uainiú an tionscadail Cinneadh a rinneadh
     
1 Iúil 2023 15 Meán Fómhair ar aghaidh Deireadh mhí Lúnasa
     
1 Meán Fómhair 2023 15 Samhain 2023 ar aghaidh Deireadh mí Dheireadh Fómhair
     
1 Nollaig 2023 15 Feabhra 2024 ar aghaidh Deireadh mhí Eanáir