Regular / Bhabhta Rialta

Deadline Timing of project Decision issued
1st December 2023 15th February 2024 onwards End of January
1 February 2024 Mid-April 2024 onwards End of March
1 April 2024 Mid-June 2024 onwards End of May
1 July 2024 Mid-September 2024 onwards End of August
1 September 2024 Mid-November 2024 onwards End of October
1 December 2024 Mid-February 2025 onwards End of January 2025

The next deadline for receipt of grant applications is midnight, 1st December 2023. Applications for funding to present work internationally from 15th February 2024 onwards must be submitted by this date.

Please note that travel insurance should be in place to cover alterations to or cancellation of travel arrangements.

Freight insurance should also be in place where appropriate. Culture Ireland will not reimburse costs in cases where the event does not take place or travel is not undertaken

 

PLEASE NOTE YOU SHOULD USE GOOGLE CHROME AND WINDOWS BASED APPLICATIONS WHEN APPLYING ONLINE. YOU MAY USE ENGLISH OR IRISH WHEN FILLING IN THE APPLICATION FORM

 

Apply Online Here

 

 

MAOINIÚ Ó BHABHTA RIALTA

 

Is é an chéad spriocdháta eile chun iarratais ar dheontais a fháil ná meán oíche ar an 1 Nollaig 2023. Má bhítear ag iarraidh saothar a chur i láthair go hidirnáisiúnta ón 15 Feabhra 2023 ar aghaidh, caithfear iarratais ar mhaoiniú a chur isteach faoin dáta sin.

Ba chóir árachas taistil a bheith socraithe chun clúdach a thabhairt i gcás leasuithe ar shocruithe taistil nó má chuirtear socrú ar ceal.

Ba chóir árachas lastais a bheith faighte más cuí. Ní dhéanfaidh Cultúr Éireann costais a aisíoc i gcásanna nach mbeidh an t-imeacht ar siúl nó mura mbíonn taisteal ann.

Más mian leat teacht ar fhoirm iarratais ar ghnáthmhaoiniú i nGaeilge, cliceáil anseo le do thoil

 

Spriocdháta Uainiú an tionscadail Cinneadh a rinneadh
     
1 Nollaig 2023 Lár mhí Feabhra ar aghaidh Deireadh mhí Eanáir
     
1 Feabhra 2024 Lár mhí Aibreáin ar aghaidh Deireadh mhí an Mhárta
     
1 Aibreán 2024 Lár mhí an Mheithimh ar aghaidh Deireadh mhí na Bealtaine
     
1 Iúil 2024 Lár mhí Meán Fómhair ar aghaidh Deireadh mhí Lúnasa
     
1 Meán Fómhair 2024 Lár mhí Samhain 2023 ar aghaidh Deireadh mí Dheireadh Fómhair
     

1 Nollaig 2024

Lár mhí Feabhra 2025 ar aghaidh Deireadh mhí Eanáir