Tá raon de chláir mhaoiniúcháin i bhfeidhm ag Cultúr Éireann chun tacú le healaíona na hÉireann a thaispeáint ar an stáitse idirnáisiúnta agus chun iad a chur chun cinn chomh maith. I measc na dtionscnamh atá ann faoi láthair, tá an babhta deontais ráithiúil, an scéim See Here agus clár Showcase. Tabhair faoi deara, le do thoil, gur cheart úsáid a bhaint as Google Chrome agus gléas Windows nuair atá tú ag déanamh iarratas ar líne (lena chinntiú nach gcliseann d’iarratas). Is féidir iarratas a dhéanamh ar dheontas i mBéarla nó i nGaeilge

Funding Schemes:

Showcases

Culture Ireland presents artform showcases at key international arts markets.

Click to find out more

See Here

A special funding initiative to support inward travel by international programmers

Click to find out more