Logos / Lógónna

Culture Ireland requires that all recipients of grants must acknowledge the support of Culture Ireland and the use of the Culture Ireland logo in all promotional material associated with an event. Such recognition must match that given to corporate or other sponsors or donors for similar support. Compliance with this rule of acknowledgement will be monitored and non-compliance will be regarded as a breach of grant conditions. Culture Ireland reserves the right to request copies of all such promotional material publicising an event. Copies of the logo are available here to successful applicants for this purpose. Culture Ireland logos are for use by its partners and grant recipients only.

 


 

Éilíonn Cultúr Éireann go gcaithfidh gach faighteoir deontais aitheantas a thabhairt do thacaíocht Chultúr Éireann agus lógó Chultúr Éireann a úsáid i ngach ábhar poiblíochta a bhaineann le himeacht. Caithfidh an t-aitheantas sin a bheith mar an gcéanna leis an aitheantas a thugtar d’urraitheoirí nó deontóirí corparáideacha nó eile le haghaidh tacaíochta dá samhail. Déanfar monatóireacht ar chomhlíonadh na rialach seo maidir le haitheantas agus measfar gur sárú ar choinníollacha deontais é neamhchomhlíonadh. Coimeádann Cultúr Éireann an ceart aige/aici cóipeanna d'ábhar poiblíochta dá leithéid a iarraidh ar imeacht. Tá cóipeanna den lógó ar fáil anseo d’iarratasóirí rathúla chun na críche seo. Tá lógónna Chultúr Éireann le húsáid ag a chomhpháirtithe agus ag faighteoirí deontais amháin.


 

 
 

Please use an official version of our logo, available for download here. Use it only in the way it is supplied. Do not skew, squash or amend its colours. If in any doubt, please don’t hesitate to contact us: info@cultureireland.gov.ie Please email us at the email address provided here and we can email you a jpeg version of the logo - both in colour and monochrome


 

High resolution versions of logos available for download below.