Is é Cultúr Éireann an comhlacht náisiúnta maidir le healaíona Éireannacha a chur chun cinn ar fud an domhain. Cruthaímid agus tugaimid tacaíocht do dheiseanna ealaíontóirí agus cuideachtaí Éireannacha a gcuid oibre a chur i láthair agus a chur chun cinn ag féilte agus ag ionaid straitéiseacha idirnáisiúnta. Cruthaímid deiseanna le sárobair chruthaitheach Éireannach a chur i láthair do lucht féachana idirnáisiúnta . Déantar seo trí thaispeántais ag príomhimeachtaí domhanda ealaíon. Áirítear orthu sin Féilte Dhún Éideann agus Venice Biennales.

Explore some of our activity on a map:

More about Culture Ireland: Click to expand an area

  • Body

    Culture Ireland, a division of the Department of Arts, Heritage and Gaeltacht is responsible for the promotion of Irish arts worldwide through specific grant programmes. We also create and support opportunities for Irish artists and art organisations to present and promote their work at strategic international festivals and venues. We develop platforms to present the richness and quality of Irish creativity to international audiences through showcase events in key arts markets including the Edinburgh Festivals and Venice Biennale, as well as various special initiatives.

  • Expert Advisory Committee
    • Kieran Hanrahan

      Artistic Director of Tradfest

    • Mark Henry

      Director of Central Marketing, Tourism Ireland

    • Somhairle Mac Conghail

      Arts Officer, Monaghan County Council

    • Désirée Finnegan

      Chief Executive, Irish Film Board

    • Josephine Kelliher

      Founder/Director RUBICON GALLERY

    • Maureen Kennelly

      Director, The Arts Council

    • Orlaith McBride

    • Conor Falvey

      Assistant Secretary, Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht

    • Liz Doherty

      Academic & Musician

    • Eugene Downes

      Cultural Director, Department of Foreign Affairs and Trade

    • Caitriona O’Kennedy

      Manager, Marketing, IDA, Ireland

  • Budget
    year Amount
    2020 €4.6m
    2019 €4.6m
    2018 €4m
    2017 €3.5m
    2016 €2.5m I Am Ireland programme
    2016 €2.5m
    2015 €2.5m
    2014 €2.5m
    2013 €3.2m
    2012 €3.6m
    2011 €4m
    2010 €4m
    2009 €4.5m
    2008 €4.7m
    2007 €4.5m
    2006 €3m
    2005 €2m